ข่าว
11707754_1009346535772706_1848641138042798990_o

ร่วมสนับสนุนงานปราบปรามอาชญากรรม

บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ร่วมสนับสนุนงานปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรภาค 7 จำนวน 8 จังหวัด โดย ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
FILM4872

ร่วมแสดงความจงรักภักดี

ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ พร้อมครอบครัว ขอเป็นตัวแทนบริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัดและบริษัทในเครือ ร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคล ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม
DSC_0126

พนักงานดีเด่น เดือน กรกฎาคม 2558

พนักงานดีเด่น เดือน กรกฎาคม 2558
3

พนักงานดีเด่น เดือน มิถุนายน 2558

พนักงานดีเด่น เดือน มิถุนายน 2558
DSC_0530

พนักงานดีเด่น เดือน กุมภาพันธ์ 2558

พนักงานดีเด่น เดือน กุมภาพันธ์ 2558
เกี่ยวกับกัทส์
about-guts-01 บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 6 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 (ชุลีพร)  ถนนสุขุมวิท 71แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 จดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523  ทุนจดทะเบียน ชำระเต็ม 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมี ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(เพิ่มเติม…)

DPP_0002 _MG_3210-copy-copy IMG_2981

จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 33 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 15,000 คน หมุนเวียนกันให้บริการทั่วประเทศ ลูกค้ามากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9002 ในด้านการจัดองค์กรและการควบคุมงานด้านการบริการรักษาความปลอดภัย จากสถาบันรับรองมาตรฐาน EITQA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน EAQA แห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้น การให้บริการรักษาความปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดกระบวนการของการให้บริการต่อลูกค้า โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ  “กัทส์”   และเครือข่ายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

LOGO-GUTS-INVESTIGATION

บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด 

 • ให้บริการด้านบุคลากรรักษาความปลอดภัย
 • ให้บริการออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัย

 

LOGO-TRINING-SCHOOL

โรงเรียนฝึกวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ วัลลภ

 • สอนหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
 • ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เลขที่ 009 จากสมาคมวิศวกรรมสถาน   แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน EAQA ประเทศอังกฤษ (EAQA/EIT-CBO) ในด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน

 

LOGO-GUTS-OPERATION

บริษัท กัทส์ ออเพอเรชั่น จำกัด

 • ให้บริการเฉพาะกิจ เช่น อารักขาบุคคลสำคัญ งานพิเศษที่ใช้บุคลากรจำนวนมาก
 • งานแสดงสินค้า  งานนิทรรศการ  การแข่งขันกีฬา  งานการจัดการแสดงต่าง ๆ

 

guts_sec_symbol

บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด

 • ให้บริการด้าน อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์

"บริการด้วยความจริงใจและสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ"

02.ดร.วัลลภ-กิ่งชาญศิลป์-ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ GUTS ของเราขึ้น 33 ปี แล้วครับ ฟันฝ่าวิกฤติมาหลายครั้งแล้วจวบจนบัดนี้ ผมมีเรื่องจะเล่าขานเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังครับ

    เหตุการณ์ “น้ำท่วม” ที่ผ่านมาเป็นภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังและจริงใจเพื่อหาทางซ่อมแซมสิ่งที่เหลืออยู่ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่ก่อให้เกิดรายได้การจ้างงานและสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

   มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ทำให้เราต้องเรียนรู้และบอกตัวเองไว้ว่า “อย่าประมาททุกคนต้องเตรียมพร้อม” ซึ่งเกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับ รวมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการเงิน ใช้ชีวิตอย่าประมาททุกขั้นตอน ปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตคือรายได้ นั่นก็คือ “เงิน” ถึงแม้เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ถ้าไม่มีเงินการดำเนินชีวิตเป็นไปไม่ได้ง่ายๆ เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างดำเนินชีวิตของแต่ละคน จึงต้องใช้เงินเป็นตัวช่วยในการเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่นเมื่อเริ่มทำงานก็เริ่มมีรายได้เข้ามาต้องวางแผนเก็บเงินอย่างไร ต้องเรียนรู้เรื่องงานเพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถเพื่อความก้าวหน้าและเพิ่มรายได้ขึ้นมา เมื่อมีครอบครัวก็ต้องวางแผนสร้างฐานะให้มั่นคงต้องมีบ้าน มีรถ และอื่นๆ เมื่อลูกต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไรสำหรับลูกที่ต้องส่งเสียให้เรียนจนโตจนเรียนจบออกมาสามารถช่วยตนเองได้ เมื่ออยู่ในวัยเกษียณต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะอยู่อย่างเป็นสุขจนถึงวาระสุดทายของชีวิต ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามีเรื่องของ “เงิน” เข้ามาเกี่ยวข้องทุกช่วงของชีวิต ถ้าไม่วางแผนให้ดีชีวิตอาจมีปัญหาได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จึงขอแสดงความปรารถนาดีมายังพนักงานทุกท่านให้เตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิต ซึ่งต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานกันตลอดจนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องไม่ประมาท และเตรียมพร้อมทุกขณะที่จะเผชิญกับสิ่งคาดไม่ถึงที่กำลังตามมาของโลกใบนี้

(เพิ่มเติม…)

       ปัญหาแรงงานขาดแคลนหรืออาจจะเรียกได้ว่า “วิกฤติแรงงาน” ใน พ.ศ. นี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท แล้วในปีนี้ และทุกจังหวัดในปีหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณว่าขาดแคลนพนักงาน แรงงานไร้ฝีมือหรือมีทักษะในการทำงานมาก่อน รวมทั้งกลุ่มที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ปวช. หรือ ปวส. นอกจากนี้แต่ละบริษัทมีการคัดตัวพนักงานกัน โดยจัดรูปแบบการจูงใจต่างๆ สารพัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน ค่าแนะนำงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล โบนัส วันหยุด และอื่นๆ เพื่อให้ได้ตัวพนักงานมาทำงานด้วย ปัญหาขาดแคลนแรงงานต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลในการสรรหาคนเช่นลงพื้นที่ในการรับสมัครงาน สัมภาษณ์ แล้วรับเข้าทำงาน เมื่อพนักงานลาออกก็ต้องหาคนใหม่มาทดแทน เป็นการหมุนเวียนวงจรซ้ำซากรวมทั้งผู้บริหารรับสูงทุกคนต้องระดมสมองช่วยกันคิดและกำหนดแนวทางในการแก้ไข อย่างน้อยก็ต้องสรรหาคนใหม่และรักษาคนและรักษาคนเก่าเอาไว้ให้ได้ ปัจจุบันค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วเรียนต่อปริญญาโท ซึ่งสถาบันการศึกษาก็มีหลักสูตรรองรับมากมาย จึงทำให้คนที่จบระดับปริญญาตรีลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับล่างมากขึ้นในอนาคต กลัวว่าต่อไปเราอาจจะไม่มีพนักงานที่จบ ปวช และ ปวส. แล้วก็ได้เพราะเขาต้องเรียนต่อให้จบปริญญาตรีและโทมากขึ้น ดังนั้นเราต้องคิดแก้ปัญหาและวางแผนในระยะยาวเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญ

    ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือสังคมนั้นก็คือความจริงใจที่จะเสนอการบริการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการเพราะการดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ต้องอาศัยบุคคลต่างๆ มารวมกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ และถ้าหากธุรกิจใดสามารถสร้างและจัดการให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจนั้นๆ ก็จะสามารถใช้องค์ความรู้นั้นไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนำเสนอวิธีการประยุกต์รูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจ สร้างรายได้และผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาถ้าได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

    การสร้างความรู้ในองค์กรของ GUTS การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำธุรกิจและความสามารถในการใช้ความรู้ที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดฟันฝ่าอุปสรรคและการแข่งขันในตลาดได้อย่างสง่างาม ดังนั้นความรู้ที่มีอยู่ในธุรกิจจึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ เก็บข้อมูลทางธุรกิจไว้ ได้ประสบการณ์ทั้งที่เป็นความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา ความชำนาญพิเศษต่างๆที่สะสมกันมาตลอดเวลาที่ทำธุรกิจ 32 ปีแล้ว เกิดความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า ความผูกพันระหว่างพนักงานที่ร่วมงานกันตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเพณีปฏิบัติกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคลังความรู้และความสามารถของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ดังนั้นธุรกิจที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนวัตกรรมก็ต้องสำรวจดูเสมอว่าปัจจุบันธุรกิจมีแหล่งความรู้ด้านใดอยู่แล้วในองค์กรบ้าง มีความรู้อะไรที่ขาดหายจากการทำธุรกิจประเภทเดียวกันนี้ มีอะไรก็ต้องสร้างเสริมให้มากขึ้น มีความรู้อะไรที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจต้องกลับมาศึกษาวิเคราะห์ดูในแง่มุมต่างๆ ที่ผ่านมา เราได้ทำกิจกรรมสร้างความรู้เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสริมความคุ้นเคยระหว่างผู้บริหารและพนักงานอาทิเช่น

 • แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกองค์กร
 • เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลา
 • สนับสนุนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
 • ใช้วิธีการใหม่ๆ ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น


    ฉะนั้นธุรกิจของเราจึงประสบความสำเร็จด้วยการสร้างความรู้ให้กับตัวธุรกิจของเราเอง ด้วยการสร้างระบบและวิธีการของธุรกิจของเราเองโดยมีบุคลากร และ Teamwork ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่น่าภาคภูมิใจ

   สำหรับปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ เราจะกลายเป็นประเทศในอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่า “AEC” (ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) หมายถึงสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะมีฐานการตลาด และฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศไทยมี 60 ล้านคนจะกลายเป็นตลาดของคน 600 ล้านคน การท่องเที่ยวจะกลายเป็นการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนด้วยกันที่มีศักยภาพมาก มีถนนไปมาหาสู่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียน เป็นการเปิดประตูไปมาหากันถือเป็นโอกาสทางการค้าซึ่งคนไทยเรา และประเทศไทยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ครับ ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

ด้วยความปรารถนาดี

ดร.วัลลภ   กิ่งชาญศิลป์