ข่าว
IMG_2686

สร้างขวัญกำลังใจ

คุณณกานต์ กิ่งชาญศิลป์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กัทส์ อิน-เวสติเกชั่น จำกัด ออกเยี่ยมพนักงานรักษาความปลอดภัยตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
1412063700280

APSA International President is partial of APSA Malaysia Security Forum

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ ในฐานะ ประธานสากลสมาคมรักษาความปลอดภัยภาคพื้นเอเชีย ได้รับเกียรติเข้าร่วมงาน APSA Malaysia Security Forum and APSA Recognition Dinner ที่ Kuala Lumper Convention Center ประเทศมาเลเซีย
กิจกรรม
DSCN5684

พนักงานดีเด่น เดือน กันยายน 2557

พนักงานดีเด่น เดือน กันยายน 2557
20140818_103820

ฝ่ายฝึกอบรม มีการพัฒนาบุคลากรในฝ่าย

โดยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้กับครูฝึก อีกทั้งมีการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง
20140828_151921

พนักงานดีเด่น เดือน สิงหาคม 2557

พนักงานดีเด่น เดือน สิงหาคม 2557
เกี่ยวกับกัทส์
about-guts-01 บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 6 ซอยปรีดีพนมยงค์ 21 (ชุลีพร)  ถนนสุขุมวิท 71แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 จดทะเบียนฯ บริษัทจำกัด  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2523  ทุนจดทะเบียน ชำระเต็ม 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยมี ดร.วัลลภ กิ่งชาญศิลป์ เป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

(เพิ่มเติม…)

DPP_0002 _MG_3210-copy-copy IMG_2981

จากประสบการณ์การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัยกว่า 33 ปี ปัจจุบันมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมากกว่า 15,000 คน หมุนเวียนกันให้บริการทั่วประเทศ ลูกค้ามากกว่า 2,600 รายทั่วประเทศ บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9002 ในด้านการจัดองค์กรและการควบคุมงานด้านการบริการรักษาความปลอดภัย จากสถาบันรับรองมาตรฐาน EITQA ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน EAQA แห่งสหราชอาณาจักร ดังนั้น การให้บริการรักษาความปลอดภัย จึงได้มีการกำหนดกระบวนการของการให้บริการต่อลูกค้า โดยมีกลุ่มบริษัทในเครือ  “กัทส์”   และเครือข่ายการให้บริการได้อย่างทั่วถึง ดังนี้

LOGO-GUTS-INVESTIGATION

บริษัท กัทส์ อินเวสติเกชั่น จำกัด 

 • ให้บริการด้านบุคลากรรักษาความปลอดภัย
 • ให้บริการออกแบบและวางระบบรักษาความปลอดภัย

 

LOGO-TRINING-SCHOOL

โรงเรียนฝึกวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ วัลลภ

 • สอนหลักสูตรวิชาชีพรักษาความปลอดภัย
 • ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 เลขที่ 009 จากสมาคมวิศวกรรมสถาน   แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบัน EAQA ประเทศอังกฤษ (EAQA/EIT-CBO) ในด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน

 

LOGO-GUTS-OPERATION

บริษัท กัทส์ ออเพอเรชั่น จำกัด

 • ให้บริการเฉพาะกิจ เช่น อารักขาบุคคลสำคัญ งานพิเศษที่ใช้บุคลากรจำนวนมาก
 • งานแสดงสินค้า  งานนิทรรศการ  การแข่งขันกีฬา  งานการจัดการแสดงต่าง ๆ

 

guts_sec_symbol

บริษัท กัทส์ เซคเคียวริเทค จำกัด

 • ให้บริการด้าน อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์

"บริการด้วยความจริงใจและสำนึกในงานรักษาความปลอดภัยเสมอ"

02.ดร.วัลลภ-กิ่งชาญศิลป์-ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ GUTS ของเราขึ้น 33 ปี แล้วครับ ฟันฝ่าวิกฤติมาหลายครั้งแล้วจวบจนบัดนี้ ผมมีเรื่องจะเล่าขานเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังครับ

    เหตุการณ์ “น้ำท่วม” ที่ผ่านมาเป็นภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดฝัน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างจริงจังและจริงใจเพื่อหาทางซ่อมแซมสิ่งที่เหลืออยู่ให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพจิตใจของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไม่ก่อให้เกิดรายได้การจ้างงานและสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

   มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ทำให้เราต้องเรียนรู้และบอกตัวเองไว้ว่า “อย่าประมาททุกคนต้องเตรียมพร้อม” ซึ่งเกี่ยวข้องการรักษาความปลอดภัยด้วยแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมครับ รวมถึงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และการเงิน ใช้ชีวิตอย่าประมาททุกขั้นตอน ปัจจัยสำคัญที่สุดของชีวิตคือรายได้ นั่นก็คือ “เงิน” ถึงแม้เงินไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิต แต่ถ้าไม่มีเงินการดำเนินชีวิตเป็นไปไม่ได้ง่ายๆ เพราะสิ่งที่ไม่คาดคิดหลายอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่างดำเนินชีวิตของแต่ละคน จึงต้องใช้เงินเป็นตัวช่วยในการเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เช่นเมื่อเริ่มทำงานก็เริ่มมีรายได้เข้ามาต้องวางแผนเก็บเงินอย่างไร ต้องเรียนรู้เรื่องงานเพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความสามารถเพื่อความก้าวหน้าและเพิ่มรายได้ขึ้นมา เมื่อมีครอบครัวก็ต้องวางแผนสร้างฐานะให้มั่นคงต้องมีบ้าน มีรถ และอื่นๆ เมื่อลูกต้องเตรียมค่าใช้จ่ายอย่างไรสำหรับลูกที่ต้องส่งเสียให้เรียนจนโตจนเรียนจบออกมาสามารถช่วยตนเองได้ เมื่ออยู่ในวัยเกษียณต้องเตรียมตัวอย่างไรจึงจะอยู่อย่างเป็นสุขจนถึงวาระสุดทายของชีวิต ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่ามีเรื่องของ “เงิน” เข้ามาเกี่ยวข้องทุกช่วงของชีวิต ถ้าไม่วางแผนให้ดีชีวิตอาจมีปัญหาได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จึงขอแสดงความปรารถนาดีมายังพนักงานทุกท่านให้เตรียมพร้อมในการดำเนินชีวิต ซึ่งต้องใช้เงินเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแบบผสมผสานกันตลอดจนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องไม่ประมาท และเตรียมพร้อมทุกขณะที่จะเผชิญกับสิ่งคาดไม่ถึงที่กำลังตามมาของโลกใบนี้

(เพิ่มเติม…)

       ปัญหาแรงงานขาดแคลนหรืออาจจะเรียกได้ว่า “วิกฤติแรงงาน” ใน พ.ศ. นี้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ทั้งที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท แล้วในปีนี้ และทุกจังหวัดในปีหน้านี้ก็ไม่มีสัญญาณว่าขาดแคลนพนักงาน แรงงานไร้ฝีมือหรือมีทักษะในการทำงานมาก่อน รวมทั้งกลุ่มที่วุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เช่น ปวช. หรือ ปวส. นอกจากนี้แต่ละบริษัทมีการคัดตัวพนักงานกัน โดยจัดรูปแบบการจูงใจต่างๆ สารพัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทน ค่าแนะนำงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง เงินรางวัล โบนัส วันหยุด และอื่นๆ เพื่อให้ได้ตัวพนักงานมาทำงานด้วย ปัญหาขาดแคลนแรงงานต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคลในการสรรหาคนเช่นลงพื้นที่ในการรับสมัครงาน สัมภาษณ์ แล้วรับเข้าทำงาน เมื่อพนักงานลาออกก็ต้องหาคนใหม่มาทดแทน เป็นการหมุนเวียนวงจรซ้ำซากรวมทั้งผู้บริหารรับสูงทุกคนต้องระดมสมองช่วยกันคิดและกำหนดแนวทางในการแก้ไข อย่างน้อยก็ต้องสรรหาคนใหม่และรักษาคนและรักษาคนเก่าเอาไว้ให้ได้ ปัจจุบันค่านิยมของคนรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นแนวคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ต้องการเรียนให้จบปริญญาตรีแล้วเรียนต่อปริญญาโท ซึ่งสถาบันการศึกษาก็มีหลักสูตรรองรับมากมาย จึงทำให้คนที่จบระดับปริญญาตรีลดลงไปเรื่อยๆ ทำให้ขาดแคลนแรงงานระดับล่างมากขึ้นในอนาคต กลัวว่าต่อไปเราอาจจะไม่มีพนักงานที่จบ ปวช และ ปวส. แล้วก็ได้เพราะเขาต้องเรียนต่อให้จบปริญญาตรีและโทมากขึ้น ดังนั้นเราต้องคิดแก้ปัญหาและวางแผนในระยะยาวเพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้บริหารองค์กรต้องให้ความสำคัญ

    ความรับผิดชอบของผู้บริหารงานที่มีต่อผู้ใช้บริการหรือสังคมนั้นก็คือความจริงใจที่จะเสนอการบริการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าเท่านั้น ต้องช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความอุ่นใจและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการเพราะการดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ต้องอาศัยบุคคลต่างๆ มารวมกันเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับธุรกิจ และถ้าหากธุรกิจใดสามารถสร้างและจัดการให้เกิดองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อธุรกิจนั้นๆ ก็จะสามารถใช้องค์ความรู้นั้นไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือนำเสนอวิธีการประยุกต์รูปแบบใหม่ๆ ของธุรกิจ สร้างรายได้และผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมาถ้าได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกันเอง ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

    การสร้างความรู้ในองค์กรของ GUTS การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำธุรกิจและความสามารถในการใช้ความรู้ที่มีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง “นวัตกรรม” ใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจก้าวกระโดดฟันฝ่าอุปสรรคและการแข่งขันในตลาดได้อย่างสง่างาม ดังนั้นความรู้ที่มีอยู่ในธุรกิจจึงถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญ ซึ่งประกอบไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียใหม่ๆ เก็บข้อมูลทางธุรกิจไว้ ได้ประสบการณ์ทั้งที่เป็นความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมา ความชำนาญพิเศษต่างๆที่สะสมกันมาตลอดเวลาที่ทำธุรกิจ 32 ปีแล้ว เกิดความสัมพันธ์ที่สนับสนุนกันระหว่างธุรกิจกับลูกค้าและคู่ค้า ความผูกพันระหว่างพนักงานที่ร่วมงานกันตลอดจนสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประเพณีปฏิบัติกันขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปี สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นคลังความรู้และความสามารถของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ดังนั้นธุรกิจที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นนวัตกรรมก็ต้องสำรวจดูเสมอว่าปัจจุบันธุรกิจมีแหล่งความรู้ด้านใดอยู่แล้วในองค์กรบ้าง มีความรู้อะไรที่ขาดหายจากการทำธุรกิจประเภทเดียวกันนี้ มีอะไรก็ต้องสร้างเสริมให้มากขึ้น มีความรู้อะไรที่ยังไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจต้องกลับมาศึกษาวิเคราะห์ดูในแง่มุมต่างๆ ที่ผ่านมา เราได้ทำกิจกรรมสร้างความรู้เติมเต็มช่องว่างทางความรู้ตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมทั้งเสริมความคุ้นเคยระหว่างผู้บริหารและพนักงานอาทิเช่น

 • แสวงหาความรู้ใหม่ๆ จากภายนอกองค์กร
 • เปลี่ยนแปลงปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลา
 • สนับสนุนการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ
 • ใช้วิธีการใหม่ๆ ในการคิดแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น


    ฉะนั้นธุรกิจของเราจึงประสบความสำเร็จด้วยการสร้างความรู้ให้กับตัวธุรกิจของเราเอง ด้วยการสร้างระบบและวิธีการของธุรกิจของเราเองโดยมีบุคลากร และ Teamwork ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่น่าภาคภูมิใจ

   สำหรับปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ เราจะกลายเป็นประเทศในอาเซียนที่จะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกว่า “AEC” (ASIAN ECONOMIC COMMUNITY) หมายถึงสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะมีฐานการตลาด และฐานการผลิตเป็นหนึ่งเดียวกัน ประเทศไทยมี 60 ล้านคนจะกลายเป็นตลาดของคน 600 ล้านคน การท่องเที่ยวจะกลายเป็นการท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียนด้วยกันที่มีศักยภาพมาก มีถนนไปมาหาสู่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียน เป็นการเปิดประตูไปมาหากันถือเป็นโอกาสทางการค้าซึ่งคนไทยเรา และประเทศไทยเราต้องเตรียมความพร้อมไว้ครับ ขอให้โชคดีทุกท่านครับ

ด้วยความปรารถนาดี

ดร.วัลลภ   กิ่งชาญศิลป์